A vizsga menete

A horgászvizsga

A horgászvizsga online tudásszint felmérésére szolgáló feleletválasztós kérdésekből illetve a hazánkban előforduló halfajok képről történő felismeréséből áll.

A vizsgázói magatartás

A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa. A vizsgázó köteles személyazonosságát-hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes arcképes személyazonosító okmány, illetve diákigazolvány) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.

A horgászvizsga folyamata

A vizsga a vizsgabizottság által erre a célra kijelölt vizsgahelyszínen, személyes megjelenéssel kerül lebonyolításra. A horgász részére biztosítani kell az informatikai feltételt arra, hogy a személyes profilját elérje, mivel a vizsgát kizárólag a saját személyes profiljába belépve tudja indítani és végig csinálni (belépéshez szükséges tudni a rendszer által generált felhasználónevet és jelszót). A horgász saját laptopot vagy tabletet is vihet magával, a vizsga saját eszközön is elvégezhető.

Attól függően, hogy a vizsga milyen státuszban van, a horgásznak a következő gombok jelenhetnek meg:

A horgászvizsga elektronikus úton, a HORINFO rendszerben történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll. A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások. A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak. A vizsga időtartama 60 perc. A vizsga 45 kérdésből áll, a sikeres vizsga feltétele minimum 30 helyes válasz. A 45 vizsgakérdés 35 szakmai kérdésből és 10 képfelismeréses kérdésből áll. A 10 kérdésben bemutatott halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia. Az egyes kérdésekre adható válasznak nincs külön időkorlátja. Amennyiben a horgász egy kérdésre nem tudja a választ, lehetősége van azt „félretenni”, s a kérdést kihagyva a következő kérdéssel foglalkozni. Miután valamennyi kérdésen végig haladt a rendszer, a meg nem válaszolt, „félretett” kérdések következnek ismét sorra. A 60 perces időkerten belül a horgásznak akár többször is lehetősége van egy-egy kérdést félretenni. Az időkeret lejártával a félretett, és meg nem válaszolt kérdések hibás válasznak számítanak.

Értékelés

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia. Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres vizsga ténye automatikusan bejegyzésre kerül az informatikai rendszerben, így ezt követően azonnal megnyílik a lehetőség az állami horgászjegy kiváltására. A HORINFO rendszer az elektronikus vizsgalapokat 5 évig tárolja.

Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül legalább 30 helyes választ adnia, vizsgája sikertelennek minősül.

A sikeres vizsga tényének igazolása

Sikeres vizsga esetén a rendszerben automatikusan rögzül a vizsga ténye, nincs szükség annak más módon történő igazolására. Azonban a horgász kérésére a sikeres vizsgáról a vizsgát követően, a jegyzőkönyv lezárása előtt a vizsgabizonyítvány (’A’ típus”) nyomtatható. Későbbiekben a nyomtatás nem lehetséges. A „B” típusú „pótlás céljából” kiadott vizsgabizonyítvány megszűnik. A „C” típusú mentességet igazoló vizsgabizonyítvány minta a Dokumentum tárban lesz elérhető. Innen letöltve, kinyomtatva és kitöltve, aláírással, bélyegzővel hitelesítve az alátámasztó dokumentummal együtt a „Horgász áttekintő”-ben a „Vizsga” tematikus fülön lesz feltölthető a vizsga tényének igazolására.

Pécsi Horgász Egyesület fogási napló gyűjtőláda