Horgászengedély

A halfogásra jogosító okmányok a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység horgászat esetén–


A legelső lépés-kötelező horgász regisztráció és Magyar Horgászkártya (MHK)

2019. január 1-jétől az állami horgászjegy váltásának–valamint az egyszerűbb és gyorsabb adminisztráció és nyilvántartás kialakítása miatt a horgászvizsgára történő jelentkezésnek is –előfeltétele az érvényes horgász regisztráció.

A gyermekhorgászok regisztrációjához –a cselekvőképességre vonatkozó jogszabályi előírások miatt –először az egyik szülőnek, illetve hozzátartozónak szükséges regisztrálni a rendszerbe, majd az internetes felületen a „saját gyermek” menüpont kiválasztásával regisztrálható a gyermek. Ha a hozzátartozó nem horgászik, nem kötelező kártyát igényelnie.

A külföldiek érvényes arcképes személyazonosító okmány (útlevél, személyi igazolvány) képének feltöltésével regisztrálhatnak a rendszerbe.

A regisztráció része a Magyar Horgászkártya (MHK) igénylése, amellyel a kártya a korábbi papíralapú horgász igazolvány helyébe lépett. A gyermekhorgászok és a külföldi horgászok számára az MHK igénylése nem kötelező, de amennyiben szeretnék, természetesen van lehetőség az igénylésére.

A regisztráció és a kártyaigénylés elvégezhető a www.horgaszjegy.hu honlapon, illetve irodánkban is szívesen segítünk. A kártya ára 2200 Ft, melyet online regisztrációnál bankkártyás fizetéssel, irodánkban történő ügyintézésnél, csekkes befizetéssel tud rendezni.

Régen horgászott. Most visszatérne a pecázáshoz?

Az a személy, aki az elmúlt években nem váltott állami horgászjegyet, de rendelkezik állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal és azt be is tudja mutatni, az minden nehézség nélkül ki tudja váltani a tárgyévre érvényes állami horgászjegyet és fogási naplót.

Nem okoz problémát annak a személynek sem az állami horgászjegy kiváltása, aki bármely előző évi állami horgászjegyét be tudja mutatni ügyintézőnknek.

Az a személy, aki viszont nem tudja bemutatni bármely, korábbi évre kiállított állami horgászjegyét vagy az esetlegesen korábban megszerzett horgászvizsga-bizonyítványát sem, az a személy csak abban az esetben tud tárgyévre érvényes állami horgászjegyet kiváltani, ha (ismételten) állami horgászvizsgát tesz.

Állami horgászjegy és fogási napló (EÁH)

Két okmány egyben!

Az állami horgászjegy díj ellenében váltható, és kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. A határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadható az állami horgászjegy, melynek díja a mindenkori (fogási napló díja nélküli) díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén –a gyermek horgászok kivételével –az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg.

3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy, azaz gyermek horgász számára –bármilyen vizsgakötelezettség vagy horgász szervezeti tagság nélkül–az állami horgászjegy egyszerűen és díjmentesen kiváltható.

Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, továbbá vak vagy gyengén látó személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező gyermekhorgász mellett a 70. életévét betöltött személy, azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, valamint vak vagy gyengén látó személy.

A fogási napló az „állami horgászjegy és fogási napló” elnevezésű okmány, más néven Egységes Állami Horgászokmány (EÁH) elválaszthatatlan részét képezi, és a horgászattal eltöltött napok számának, valamint a kifogott halak regisztrációjára szolgál. A fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. Az állami horgászjegy jogosultja köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

Ideiglenes megoldás: Turista állami horgászjegy

Azoknak a horgászoknak, akik a 90 napig érvényes turista állami horgászjeggyel szeretnének horgászni, szintén regisztrálniuk kell a HORINFO rendszerben. Bár horgászkártyát nem kell igényelniük, illetve horgászegyesületi tagságot sem kell létesíteniük, de horgászati alapismeretekből egy online teszt formájában be  kell számolniuk. A sikeres teszt után tudják csak kiváltani a turista állami horgászjegyet. A turista állami horgászjegy birtokában csak és kizárólag turista területi engedélyt lehet váltani (éves engedélyt nem), amellyel egyszerre csak egy horgászkészség használatára van lehetőség, és a napi kifogható halmennyiség is kevesebb, mint az állami horgászjegyes horgászok esetében. Figyelem! Saját vízterületeinken nem fogadunk el turista horgászjegyet!

Területi engedély

Mindezek birtokában már csak egy dologra lesz szükségünk ahhoz, hogy szabályosan horgászhassunk, az pedig nem más, mint a kiválasztott vízterületre szóló területi engedély. A területi jegyen lévő információkat–különös tekintettel a helyi horgászrendre –a horgászati tevékenység megkezdése előtt mindenképpen ajánlott áttanulmányozni, mivel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre jellemzően a jogszabályban foglaltaktól eltérő, szigorúbb helyi horgászati szabályozás is vonatkozik. A horgászati tevékenység megkezdése előtt szükséges ellenőrizni a területi jegy érvényességének időtartamát, a halgazdálkodásra jogosult által megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen fogási korlátozást, az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való eltéréseket.

Irodánkban a következő területi jegyek vásárolhatóak meg:

Területi jegyek sajátkezelésű vizeinkre

HEBMESZ által kezelt vízterületek (Baranya megyei szövetség)

Országos összevont jegyek bármelyike

Balaton és vízrendszere

Fogási naplók leadása

Az állami horgászjegy és fogási naplót az okmány tulajdonosának legkésőbb 02.28-ig kell leadnia, vagy ajánlott küldeményként postai úton elküldenie.Továbbá lehetőség van a személyes leadásra nyitvatartási időben, illetve az iroda ajtajában található zöld ládában is elhelyezheti. FIGYELEM! Munkatársainkkal gondosan végezzük a leadott fogási naplók adminisztrációját, azonban felelősséget nem vállalunk a ládában hagyott naplókért!

A leadás előtt a naplóban szereplő fogásokat vízterületenként és halfajonként kell összesíteni, illetve összegezni a horgászattal töltött napok számát. Amennyiben az okmány tulajdonosa a fogási naplót egyáltalán nem, vagy nem időben adja le, esetleg a benne szereplő fogásokat nem összesíti az adott évben állami horgászjegyet csak emelt áron válthat. Ez a díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén – a gyermek horgászok kivételével – az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg.

Pécsi Horgász Egyesület fogási napló gyűjtőláda